Foredrag/workshops / FYS-KURSUS; Mobilitet - den manuelle og træningsmæssige tilgang

Mobilitet - den manuelle og træningsmæssige tilgang

Siden midten af 90’erne har der været fokus på hvorvidt udstrækning virker. Lad os slå det fast endnu engang;

Passiv udstrækning virker ikke på
DOMS/ømhed efter træning
Øget præstationsevne
Skadesrisiko
Blod flow
Ødem

Læg mærke til ordet passiv. Vi ved nu at aktive, dynamiske bevægelser virker på ROM - range of motion, det jeg kalder mobilitet.
Dette inkluderer helt almindelig opvarming, der påvirker temperaturen i vævet samt gliddet mellem vævsflader

Vi ved også at der er manuelle behandlingsmetoder - MET/PNF og reciprok inhibering - der påvirker ROM

Derudover er der efterhånden en meget stærk hypotese rettet mod, at det autonome nervesystem - herunder sympaticus aktivitet - hænger uløseligt sammen med muligheder for at øge ROM

På dette kursus sættes der fokus på hvilke træningsmæssige og manuelle teknikker vi kan bruge, hvis vi ønsker at øge ROM.

For at blive klogere på hvad der kan påvirke ROM, må vi kigge nærmere på;

Det autonome nervesystem - forskning peger i en tydelig retning af at øget sympaticus aktivitet påvirker gliddet mellem strukturer

Mental sundhed og hvordan det kan hænge sammen med nedsat ROM og følelsen af at være stiv i kroppen

Det myofascielle væv - gliddet mellem strukturer foregår i det der hedder det løse uregelmæssige bindevæv, dette væv indeholder bla. Hyaluronsyre der, populært sagt, enten kan virke som klister eller olie mellem vævslag

Reflekser; specielt den reciprokke inhibering er interessant når vi taler om at øge ROM

Indhold;
  • Det autonome nervesystem - sympaticus og parasympaticus - påvirkning af mobilitet.
  • Mental sundhed og hvordan det påvirker ROM
  • Fascier - herunder fokus på det løse uregelmæssige bindevæv og hyaluronsyre
  • Myofascielle sammenhænge
  • I praksis arbejde med metoder til at øge mobiliteten træningsmæssigt herunder hvad der opvarmer hyaluronsyren og øger gliddet mellem vævsstrukturer
  • Manuelle teknikker der påvirker ROM, herunder MET/PNF, reciprokinhibering og skin rolling/kiplers.

Kurset veksler mellem teori, manuel terapi og træning.
 
Kurset er berammet til 12 lektioner og kan bookes af sundhedscentre, kommuner, klinikker, hospitaler, genoptræningscentre mm.
 
Kurset kan afholdes over 2 sammenhængende dage, 2 adskilte dage eller 3 undervisningsaftener

Målgruppen er primært fysioterapeuter.
 
Booking af kursus; Skriv til mig på pernillefys@gmail.com eller ring 40503939
 
Pernille Thomsen | CVR: 31221781 | Frem 56, 2800 Lyngby  | Tlf.: 40503939 | pernillefys@gmail.com