Kurser / FYS-KURSUS; Børn, fysioterapi og mental sundhed

FYS-KURSUS; Børn, fysioterapi og mental sundhed

 

Flere og flere børn og unge viser tegn på mistrivsel.

Det kan komme til udtryk på mange måder, både som uro, bekymringer, dårlig søvn, smerter i kroppen, mavepine og kvalme.


Vi kan som fysioterapeuter - gennem bevægelse og berøring/manuelle teknikker - påvirke trivslen, den mentale sundhed og de myofascielle problemer hos disse børn.


Afsættet for dette sundhedsvidenskabelige kursus om børn, fysioterapi og mental sundhed - vil være at se trivsel, mental sundhed og myofascielle smerter i et bio-psyko-socialt perspektiv.

Kurset er både teoretisk og praktisk.

 

Kurset indeholder;

Teori og praksis rettet mod;

  • Introduktion til neuroanatomi og neurofysiologi i relation til trivsel

  • Nervesystemets påvirkning af bindevæv/fascier samt neurogene strukturer

  • Introduktion til fascier og de myofascielle sammenhænge

  • Sammenhæng mellem det autonome nervesystem, sympaticus aktivitet og trivsel

  • Påvirkning af det endokrinologiske system gennem bevægelse og berøring

  • Fysioterapeutiske undersøgelses- og behandlingsmuligheder i relation til børn og trivsel

 Dette kursus afholdes primært hos sundhedscentre, børnefysioterapi afdelinger og lignende.

 

Ønsker du at deltage på dette kursus, men har ikke en arbejdsplads der tilbyder det internt, så skriv til mig på pernillefys@gmail.com

 

Næste åbne kurser;

Thommysminde 27. og 28 august 2020

Bagsværd 5. og 6. oktober 2020

 
 
 
 
 
Læs her om mit arbejde, det beskriver ganske godt hvad kurset handler om
 
 
Pernille Thomsen | CVR: 31221781 | Lerhøj 17, 2880 Bagsværd  | Tlf.: 40503939 | pernillefys@gmail.com