Kurser / Workshop; Børn og mental sundhed - i et bio-psyko-socialt perspektiv
 

Børn og mental sundhed - i et bio-psyko-socialt perspektiv

                           
 

Flere og flere børn udviser tegn på stress og mistrivsel. De har ondt i maven, sover dårligt, har hovedpine, kvalme, er svimle, ukoncentrerede og opfarende. Alt dette er tegn på, at der er en overbelastnings af kroppens alarm system - kaldet det sympatiske nervesystem.

Når det sympatiske alarmsystem er aktivt over længere tid, har det konsekvenser for indlæring, hukommelse, følelsesmæssig regulering, mavetarmfunktion og søvn. Derudover ses der en stigning i infektionssygdomme og inflammation

På denne workshop præsenteres af de neurofysiologiske konsekvenser af et overbelastet sympatiskalarm system.

Derudover gives der en introduktion til hvad stress og overbelastning er i et neurofysiologisk perspektiv. Hvilke symptomer børnene fremviser og hvilke umiddelbare handle muligheder vi har som fagprofessionelle.

Vi kommer igennem de vigtigste områder i hjernen; amygdala, hippocampus, thalamus, frontal lapperne, insula og hypothalamus.

Det sympatiske og det parasympatiske nervesystem gennemgåes samt neurotransmittere og hormoner der påvirker barnet.

Det hele sættes ind i en bio-psyko-social ramme, hvor fokus er på hvorledes vi som fagprofessionelle; lærere, pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, sygeplejersker m.fl. kan samarbejde bedst muligt. 

Der vil som udgangspunkt sættes fokus på det helt almindelige barn, men særligt vil der også belyses emner som angst og særlige kendetegn inden for autismespektret.

Børns trivsel vil altid være de voksnes ansvar.

Læs mere om mit arbejde med Børn og stress på hjemmesiden www.søhestemad.dk
Pernille Thomsen | CVR: 31221781 | Lerhøj 17, 2880 Bagsværd  | Tlf.: 40503939 | pernillefys@gmail.com